Brugervilkår

Gældende fra 12. januar 2022

 

1. Indledning

1.1 I nedenstående fremgår .legals brugervilkår (herefter "Brugervilkår"), som beskriver regler for aktiviteter vedrørende brug af .legals Cloud-baserede "Software-as-a-Service (SAAS)"-produkter (herefter "Tjenester" eller "Tjenesterne"). Ved brug af Tjenesterne accepteres følgende brugervilkår uden begrænsninger eller forbehold. Disse Brugervilkår fungerer i tillæg til .legals Servicevilkår (dotlegal.dk/tos) og bedes derfor læses grundigt igennem. 

2. Adgang

2.1. Adgang til Tjenesterne er personlige og må alene benyttes af Brugeren. Brugeren er selv ansvarlig for, at adgangsgivende koder til Tjenesterne holdes fortrolige og ikke udnyttes. 

3. Aktiviteter

3.1 Brugeren erklærer, at Brugeren ikke vil udføre, eller få en tredjepart til at udføre, nogen af følgende aktiviteter:

A. Misbruge eller på anden vis bruge Tjenesterne udover til det tiltænkte formål.  

B. Teste eller undersøge sårbarheden af systemerne eller omgå nogen former for sikkerhedsforanstaltninger.  

C. Bruge Tjenesterne til bedrag eller andre ulovlige aktiviteter. 

D. Uautoriseret benytte Tjenesterne eller tilgå disse uden først at være bemyndiget adgang. 

E. Udgive sig for at være en anden person, bruger eller enhed. Herunder, men ikke begrænset til, at udgive sig for at være en af .legals medarbejdere, en administrator eller nogen andre autoriserede Brugere af Tjenesterne. 

F. Bruge Tjenesterne til at krænke nogens privatliv eller give personlige oplysninger videre uden samtykke.  

G. Bruge Tjenesterne eller platforme til at udøve, eller opmuntre andre til at udøve, nogen former for diskrimination eller stalking. Herunder diskrimination baseret på etnicitet, køn, national oprindelse eller handicap.

4. Anvendelse

4.1 Brugeren erklærer, at Brugeren ikke ville uploade eller sende følgende i forbindelse med anvendelse af Tjenesterne: 

A. Indhold som er ulovligt, truende, stødende, chikanerende, hadefuldt eller opfordre andre til at sende materiale med et sådant indhold. Herunder gælder ulovligt og/eller krænkende materiale af børn. 

B. Uploade materiale som bryder med ophavsretten eller andre former for piratkopiering. Herunder, men ikke begrænset til, materiale som bryder med copyright, varemærker, patenter og handelshemmeligheder. 

 

C. Uploade nogen form for materiale eller indhold som skader eller på anden vis afbryder Tjenesterne.