Privatlivspolitik

Gældende fra 28. januar 2022

Hvad er personoplysninger?
Personoplysninger opdeles i identificerede personer og identificerbare personoplysninger, som er alle slags informationer, der i et omfang kan henføres til dig. Vores privatlivspolitik er gældende for de oplysninger, som du giver til os, og/eller som vi indsamler om dig som led i kundeforhold, leverandørforhold eller andet samarbejdsforhold, som bruger af vores services eller ved færden på vores hjemmesider. I Privatlivspolitikken kan du læse om, hvordan vi håndterer dine oplysninger, som vi kommer i besiddelse af, og hvor længe vi opbevarer oplysninger om dig. 

.legal som databehandler

I visse tilfælde er .legal databehandler på vegne af vores kunder. I tilfælde hvor .legal er databehandler, agerer vi i henhold til den gældende databehandleraftale. I disse tilfælde hvor .legal er databehandler, finder denne privatlivspolitik derfor ikke anvendelse for behandlingen. 

.legal som dataansvarlig

Denne privatlivspolitik gælder for de tilfælde, hvor .legal A/S er dataansvarlig for dine personoplysninger. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.   

  

Kontaktoplysninger  

.legal A/S  

CVR-nr: 40888888  

Inge Lehmanns Gade 10  

8000 Aarhus C  

Telefon: +45 3211 6660  

Formål 

Personoplysningerne, som vi indsamler og behandler, bruges til at identificere dig som kunde, leverandør, samarbejdspartner eller modtager af markedsføring. Vi indsamler disse oplysninger, for at vise dig det indhold, som har størst sandsynlighed for at være relevant for dig. Dermed kan vi levere de ydelser og services, du har efterspurgt, som eksempelvis at levere vores produkter, fremsende et nyhedsbrev og markedsføre vores services. 

 

Hvilke typer af data indsamler vi?

Vi behandler typisk almindelige personoplysninger såsom navn, stilling, kontaktoplysninger herunder f.eks. navn på den virksomhed eller organisation som du arbejder for, adresse, e-mail og telefonnummer. Vi behandler også tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon såsom IP-nummer, geografisk placering, hvilke sider du klikker på samt eventuelle faglige interesser. I visse tilfælde kan vi behandle og indsamle yderligere personoplysninger, dette kunne eksempelvis være for jobansøgere. 

 

Vores behandling af persondata sker i overensstemmelse med gældende lovgivning om personoplysninger. Vi vil aldrig bruge dine personoplysninger til nogen andre formål, end dem der er anført i denne privatlivspolitik. Vi vil informere dig forud for igangsættelse af enhver behandling til nye formål, eller et formål, der er foreneligt med det formål, vi indsamlede personoplysningen på baggrund af. 

 

Oplysninger vi indsamler om dig  

Vi indsamler og behandler personoplysninger om dig, i det omfang det er relevant, tilstrækkeligt og nødvendigt i forbindelse med aftalte formål og for at kunne opfylde vores forpligtelser. Det kan enten være fordi, de er nødvendige at behandle for at levere vores produkter og tjenester, hvor vi har en berettiget interesse i at behandle dine oplysninger til bestemte formål, eller fordi vi i forhold til lovgivningen har en forpligtelse til at behandle bestemte oplysninger. 

Vi kan i nogle tilfælde vælge at registrere kontaktoplysninger på en person, som vi mener er relevant kommunikationsmæssigt og som kan have gavn af ydelser fra .legal, eller vi kan indsamle oplysninger om personen fra andre kilder. Disse kilder kan være vores samarbejdspartnere, offentlige kilder eller sociale netværk. Oplysningerne kan således finde anvendelse i forbindelse med markedsføringsmæssige formål, for at forfølge en legitim interesse uden at dennes interesser, grundlæggende rettigheder eller frihedsrettigheder går forud herfor. Vi anvender navn, e-mailadresse samt eventuelle oplysninger om faglige interesseområder.   

For at vi kan analysere brugen af vores hjemmeside, optimere brugeroplevelsen og målrette vores kommunikation til dig, kan vi vælge at indsamle og behandle oplysninger om din adfærd på vores hjemmeside. 

Oplysninger vi modtager fra dig

Hvis du vælger at tilmelde dig vores nyhedsbrev på e-mail, er formålet med behandlingen af dine personoplysninger i den forbindelse at kunne levere nyhedsbrevene som lovet, og derudover at kunne varetage vores interesse i at kunne markedsføre vores produkter specifikt over for dig med størst mulig relevans. Tilmelder du dig vores nyhedsbrev på e-mail, skriver du dig op til at se en præsentation af vores produkter eller tilmelder du dig til en af .legals tjenester eller produkter, behandler vi dit navn, e-mailadresse, organisation samt eventuelt sprogpræference og interesseområder.  

Hvis du er jobansøger, behandler vi dine personoplysninger for at evaluere og vurdere dit potentiale som .legal-medarbejder. 

Det juridiske grundlag for vores behandling af din data:

For at vi kan opfylde vores aftaleretlige forpligtelser samt overholde vores kontrakt med dig, jf. databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra b.

 

For at vi kan efterleve vores retlige forpligtigelser i henhold til særlovgivning, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c, dette kan f.eks. være vores forpligtelser i henhold til bogføringsloven.

 

For at forfølge vores egne legitime forretningsinteresser, f.eks. i forbindelse med driften af ​​vores hjemmeside og levering af vores tjenester til dig, så længe dine interesser eller grundlæggende rettigheder ikke tilsidesættes, jf. Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

 

Cookies  

Vi bruger cookies på vores hjemmeside, se venligst vores cookiepolitik. Hvis cookies indebærer registrering af personhenførbare oplysninger, vil det fremgå af vores Cookiepolitik og/eller denne Privatlivspolitik. 

 

Sikkerhed  

Vi prioriterer behandlingssikkerheden af dine personoplysninger højt og yder en indsats for at opfylde principperne for god databehandlingsskik i overensstemmelse med reglerne. Derfor vil vi sikre, at fortrolighed og integritet bliver overholdt i forbindelse med personoplysningerne. Det er vigtigt for os, at der er lovlighed, rimelighed og gennemsigtighed i den måde, vi behandler dine personoplysninger om dig. Vi har implementeret organisatoriske og tekniske foranstaltninger, så vi sikrer, at dine personoplysninger ikke bliver offentliggjort, fortabt eller kommer til uvedkommendes kendskab. Vi benytter os af løsninger, der sikrer, at personoplysninger kun vil være tilgængelige for relevante medarbejdere, der behandler disse oplysninger.   

 

Rettigheder  

Efter Databeskyttelsesforordningen har du en række rettigheder i forhold til vores behandling af dine oplysninger hos os.  

Hvis du vælger at benytte dig af en af de følgende rettigheder, skal du kontakte os (se nedenfor).  

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)  

Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig.  

Ret til rettelse (berigtigelse)   

Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv rettet, hvis du mener dine oplysninger ikke er korrekte.   

Ret til sletning   

Du har ret til at få slettet dine personoplysninger i særlige tilfælde, inden at tidspunktet for vores almindelig sletning indtræffer. Hvis du beder os om det, sletter vi personoplysninger, vi har registret om dig, uden unødigt ophold, medmindre vi kan fortsætte behandlingen på et andet grundlag, f.eks. særlige forhold eller lovkrav til sletning og opbevaring af data.

Ret til begrænsning af behandling  

I visse tilfælde har du ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger. Dette vil betyde, at dine oplysninger ikke må underlægges andre behandlinger end opbevaring. Der må kun foretages en anden behandling end opbevaring, hvis du har givet samtykke til det.   

Ret til dataportabilitet  

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine egne personoplysninger i et struktureret og maskinlæsbart format til personlig brug. Du har derudover også ret til at få overført dine personoplysninger fra en dataansvarlig til en anden.   

Ret til indsigelse  

Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.  

 

Videregivelse af personoplysninger  

Vi vil som udgangspunkt ikke videregive dine personoplysninger, men i nogle tilfælde kan vi videregive dine personoplysninger til vores koncernforbundne selskaber, for så vidt det med rimelighed er nødvendigt til det formål, der er anført i denne privatlivspolitik. Vi hverken sælger, handler eller på anden måde overfører dine personoplysninger til tredjepart. Undtagelsen er hvis tredjepart hjælper os med at udføre vores forretning, leverer de varer du bestiller eller levere service, på betingelse af hvis disse parter er enige om at holde oplysninger fortrolige og ikke bruge dem til andre formål, som ikke er aftalt. 

 

Hvis vi behandler dine persondata udenfor EU/EØS, vil vi implementere hensigtsmæssige, tekniske og organisatoriske forholdsregler på en sådan måde, at behandlingen vil opfylde kravene i de relevante databeskyttelseslove og blandt andet sikre beskyttelse af dataemnets rettigheder.  

 

Opbevaring og sletning  

Vi sletter dine personoplysninger, når vi ikke længere har behov for at behandle dem til at opfylde et eller flere af de formål, som fremgår ovenfor.  

Vi opbevarer dine oplysninger i overensstemmelse med den gældende lovgivning på området. Oplysningerne kan også behandles og opbevares længere, hvis de er anonymiseret.  

 

Klage  

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, .legal behandler dine personoplysninger, eller hvis du mener, at dine personoplysninger behandles i strid med Databeskyttelsesreglerne. Du kan finde Datatilsynets kontaktoplysninger samt læse mere om, hvordan du klager til Datatilsynet på www.datatilsynet.dk.

 

Opdatering af denne privatlivspolitik  

Vi forbeholder os retten til at ændre betingelserne i denne privatlivspolitik grundet væsentlige ændringer i lovgivningen, når der opstår nyere løsninger eller for at forbedre vores hjemmeside.   

 

Kontakt  

Du er velkommen til at skrive til hello@dotlegal.dk. Skriv privatlivspolitik i emnefeltet. Du kan skrive til os, hvis du vil gøre brug af en af dine rettigheder, hvis du vil have ændret eller slettet dine personlige oplysninger, som vi har registreret om dig, eller hvis du har spørgsmål til vores privatlivspolitik.