Data Processor Audit Service  
DPA Service - den effektive vej til kontrol af jeres databehandlere

Som dataansvarlig virksomhed eller myndighed er man forpligtet til at påse samtlige af sine databehandlere og sikre, at de overholder den gældende lovgivning. Men hvordan kan denne potentielt set tunge og tidskrævende opgave løses enkelt og effektivt? Det har vi svaret på. 

Effektiv kontrol af dine databehandlere

DPA Service er en skræddersyet digital løsning, der gør det nemt og enkelt som dataansvarlig at kontrollere, at ens databehandlere handler i overensstemmelse med reglerne på området.

 

Som dataansvarlig virksomhed eller myndighed er man forpligtet til løbende at føre kontrol med sine databehandlere, og man skal til enhver tid kunne dokumentere compliance til Datatilsynet. Omkostningerne kan være store for organisationer, der ikke følger reglerne. Udover en mulig bøde på op til 4 procent af organisationens årlige omsætning kan manglende kontrol med databehandlere betyde alvorlige datalæk samt tab af omdømme. 

DPA Service er kvalitetssikret og udviklet i samarbejde med Bech-Bruuns compliance eksperter. 

Enkel vej til bedre kontrol

DPA Service er specialudviklet til at udføre og dokumentere kontrol af databehandlere. Vi har kombineret Bech-Bruuns juridiske ekspertise med den nyeste teknologi, så den dataansvarlige organisation hurtigt, sikkert og effektivt kan kontrollere sine databehandlere. 

DPA Service er et specialudviklet digitalt spørgeskema, som gør det muligt at føre kontrol løbende. Løsningen giver en reel indsigt i organisationens databehandlere og deres håndtering af person-oplysninger. Indsigterne samles i operationelle rapporter, som den dataansvarlige organisation kan handle ud fra. Det kan hermed undgås at benytte unødige ressourcer på udvikling og drift af egne kontrolprocedurer. 

Kontrollens 6 trin

02. Spørgeskema udsendes

.legal udsender en informationsmail og vejledning til databehandlerne. Et par dage herefter sender .legal endnu en mail til databehandlerne med link og loginoplysninger til DPA Service spørgeskemaet.

04. Analyse og score

Når besvarelserne modtages, vil den enkelte databehandlers compliance-score løbende blive gjort op på baggrund af scoremodellen. .legal følger løbende med i de modtagne besvar-elser og sender en fremdriftsrapport til den dataansvarlige organisation.

06. Opfølgning 

Den dataansvarlige organisation vurderer slutteligt, eventuelt sammen med sin rådgiver, om der er et opfølgningsbehov baseret på rapporterne. 

01. Kortlægning

Den dataansvarlige organisation og .legal udarbejder sammen en fælles tidsplan for processen. Herefter oplyser den dataansvarlige organisation .legal om, hvilke databehandlere der bør kontrolleres i DPA Service.

03. Spørgeskema besvares

Databehandlerne kan nu besvare spørgeskemaet, som indeholder hjælpetekster, der er udarbejdet af Bech-Bruuns juridiske eksperter. Skulle der opstå spørgsmål i forbindelse med processen, har databehandlerne mulighed for at kontakte .legal.

05. Rapportering

Den dataansvarlige organisation modtager efterfølgende en individuel auditrapport for hver enkelt databehandler samt en ledelsesrapport, som indeholder en samlet status over alle databehandlernes compliance-niveau.

Simpel proces og operationelle rapporter

DPA Service står for Data Processor Audit Service og er en digital kontrol af databehandlere.  Kontrollen udføres med et spørgeskema, der fremsendes elektronisk til jeres databehandlere. Spørgsmålene er specialudviklet af Bech-Bruuns juridiske eksperter og opdateres løbende på baggrund af Datatilsynets vejledning. 

For hver kontrol genereres der en operationel rapport, hvor man som dataansvarlig organisation får indsigt i sine databehandleres ”compliance-score”. Compliance-scoren er baseret på en juridisk vurdering af forskellige parametres vigtighed i forhold til efterlevelse af gældende lovgivning inden for persondataretten.  

Resultaterne af jeres kontrol samles i overskuelige audit-rapporter, som indeholder konkrete anbefalinger, som hjælper jer til at træffe beslutninger. Rapporterne giver jer et professionelt rapporteringsformat og kan downloades til hver en tid.  

Vil du vide mere, eller er du interesseret i at høre mere om priser, er du meget velkommen til at kontakte os via nedenstående kontaktformular eller telefon +45 3211 6660.
Du kan også downloade et fact sheet her

Fast årligt vederlag baseret på antallet af kontroller, der skal gennemføres.

Allerede gennemførte kontroller kan gentages uden ekstra omkostninger i aftaleperioden. 

PRIS PR. KONTROL

Adgang til spørgeskema​​

Løbende revision af spørgsmålene foretaget af juridiske eksperter

Dansk og engelsk version

Mail og telefonisk support til dine databehandlere

Løbende opfølgning på besvarelser

Operationelle databehandler audit-rapporter

Operationel ledelsesrapport

Endelig afrapportering af status med bemærkninger

1.500 DKK pr. år ekskl. moms*

* Opstartsgebyr: 10.000 DKK

* Ved mindre end 20 kontroller er prisen 30.000 DKK pr. år ekskl. opstartsgebyret

Prismodel

.legal A/S

hello@dotlegal.dk

+45 3211 6660

CVR: 40888888

Aarhus

Inge Lehmanns Gade 10

8000 Aarhus C

Cookie-politik

Privatlivspolitik

København

Kompagnistræde 37, 1.

1208 København K

KONTAKT
.legal er ikke en advokatvirksomhed
og er derfor ikke under tilsyn af Advokatrådet.